Maki of the month

  • Double Salmon Roll
    • DKK 135,00
    Salmon, avocado, mango, kohlrabi. Topped with ...